Κατηγορία
Κλείσιμο

Godox SA05 – Scrim Set για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox SA06 – Iris Diaphragm για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox SA07 – Framing Shutters (σετ των 4) για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox SA08 – 8-Leaf Barndoor για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox FLS-LB01 – Barndoors για τον FLS8 Fresnel φακό

Κλείσιμο

Godox FLS-LB02 – Barndoors για τον FLS10 Fresnel φακό

Κλείσιμο

Godox GF14B – Barndoors για τον GF14 Fresnel φακό

Κλείσιμο

Godox GR45B – Barndoors για GR45 & GR60 Reflectors

Κλείσιμο

Godox FLS10 – Φακός Fresnel για LED φωτιστικά με Bowens mount

Κλείσιμο

Godox SA09-001 – GOBO Set για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox VSA-ID – Iris Diaphragm για Godox VSA Spotlight Projection σύστημα

Κλείσιμο

Godox R200CF – Σετ φίλτρων διόρθωσης θερμοκρασίας για Godox R200 Κεφαλή Flash

Κλείσιμο

Godox VSA11C – Σετ 15 χρωματικών φίλτρων για Godox VSA

Κλείσιμο

Godox VSA11T – Σετ 16 φίλτρων θερμοκρασίας για Godox VSA Spotlight Projection σύστημα

Κλείσιμο

Godox VSAGS1 – GOBO Set για Godox VSA Spotlight Projection σύστημα

Κλείσιμο

Godox VSAGS2 – GOBO Set για Godox VSA Spotlight Projection σύστημα

Κλείσιμο

Godox VSAGS3 – GOBO Set για Godox VSA Spotlight Projection σύστημα

Κλείσιμο

Godox VSAGS4 – GOBO Set για Godox VSA Spotlight Projection σύστημα

Κλείσιμο

Godox SA09-002 – GOBO Set για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox SA09-003 – GOBO Set για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox SA09-004 – GOBO Set για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox SA10 – Gobo Set Holder για Godox S30/S60

Κλείσιμο

Godox R200-HC20 – Grid 20° για την R200 Ring Flash κεφαλή

Κλείσιμο

Godox R200-HC30 – Grid 30° για την R200 Ring Flash κεφαλή