Επικοινωνήστε μαζί μας


    Εταιρικά Στοιχεία

    ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
    Α.Φ.Μ.: 094296887
    Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057560704000