ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

EUROBANK 00260326110200514887
ΙΒΑΝ GR1702603260000110200514887
ALPHA BANK 700002320000656
IΒΑΝ GR0601407000700002320000656
ΕΘΝΙΚΗ 21047146952
IBAN GR8901102100000021047146952
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5212046504360
ΙΒΑΝ GR6201722120005212046504360